کد وردپرس نمایش تعداد مطالب دسته خاص

کد وردپرس نمایش تعداد مطالب دسته خاص

برخی از وب مستران وردپرسی قصد نمایش تعداد مطالب دسته خاص مورد نظر را در وب سایت وردپرسی خود دارند. ما کد وردپرسی به شما نمایش می دهیم که با استفاده از کد وردپرس فوق می توانید در مکان دلخواه خود تعداد مطالب دسته خاص خود را را نمایش بگذارید.

در قدم اول :

فایل functions.php قالب خود را باز کنید و کد زیر را در آخر فایل فوق ذخیر نمایید. در صورتی که فایل functions.php در قالب وجود ندارد آن را ایجاد کنید.

<?php
function wp_get_postcount($id)
{
//return count of post in category child of ID 15
$count = 0;
$taxonomy = 'category';
$args = array(
  'child_of' => $id,
);
$tax_terms = get_terms($taxonomy,$args);
foreach ($tax_terms as $tax_term) {
$count +=$tax_term->count;
}
return $count;
}
?>

در قدم دوم :

حال جهت نمایش تعداد مطالب دسته خاص وردپرس خود کد زیر را در محل مورد نظر از قالب کپی کنید. عدد ۵ آی دی دسته شما می باشد.

<?php
echo wp_get_postcount(5);
// To get post count of category having category id 5
?>

موفق باشید!

ارسال دیدگاه

تایید شده : ۰ , در حال بررسی : 0 , مجموع : 0